Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana - 913821962X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana
– en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001
   
 
Titel:Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001
Anmärkning:Se även SOU 2002:115.
Utgivningsår:2003
Omfång:130 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821962X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:6
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Detta är en bred analys av hindren på vägen för ett snabbt och billigt bostadsbyggande. Här presenteras en modell där alla relevanta faktorer beaktas, t.ex.
– Befolkningsutveckling
– Hushållens köpkraft
– Byggkostnader
– Byggarbetsmarknaden
– Hyresregleringen
– Kommunernas planeringsprocess

Rapporten är författad av Hans Lind, docent i fastighetsekonomi vid KTH.
 
  © 2017 Jure AB