Ds 2003:22 Icke koncessionspliktiga elnät - 9138218534 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:22 Icke koncessionspliktiga elnät
   
 
Titel:Ds 2003:22 Icke koncessionspliktiga elnät
Anmärkning:Se även SOU 2000:69 och prop. 2003/04:135.
Utgivningsår:2003
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218534
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:22
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag till nya föreskrifter om icke-koncessionspliktiga elnät. Dessa skall ersätta motsvarande föreskrifter i 2 kap. förordningen om starkströmsanläggningar, SFS 1957:601.
 
  © 2017 Jure AB