Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 137 av 172

Prop. 2023/24:129 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt, Övrigt
303 sid, 2024, Pris: 370 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:13 Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
Regeringskansliet, Skatterätt
47 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:131 Överlämnande av mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar
Regeringskansliet, Processrätt, Offentlig rätt
23 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:132 Ny tullbefogenhetslag
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt, Processrätt
830 sid, 2024, Pris: 946 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:133 Sveriges tillträde till vissa Natoavtal
Regeringskansliet, Immaterialrätt, Skadeståndsrätt, Offentlig rätt
251 sid, 2024, Pris: 261 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:134 Extra ändringsbudget för 2024 – Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB
Regeringskansliet, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Insolvensrätt
7 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:14 Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna
Regeringskansliet, Skatterätt, Arbetsrätt, Offentlig rätt
67 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:141 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Internationell rätt
419 sid, 2024, Pris: 473 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:142 EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen (ETS 2)
Regeringskansliet, EU-rätt, Miljörätt, Offentlig rätt
140 sid, 2024, Pris: 158 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:143 Aktsamhet vid bygg- rivnings- och markåtgärder
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
18 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:144 En ny förverkandelagstiftning
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Fastighetsrätt
904 sid, 2024, Pris: 1035 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:145 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
70 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:146 En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
108 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:147 En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Regeringskansliet, Offentlig rätt
110 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:148 Två frågor om taxi – prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation
Regeringskansliet, Offentlig rätt
26 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:150 Ny patentlag
Regeringskansliet, Immaterialrätt
348 sid, 2024, Pris: 370 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:151 Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd
Regeringskansliet, Offentlig rätt
75 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning
Regeringskansliet, Miljörätt, Processrätt, Offentlig rätt
187 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:154 Kompletterande bestämmelser till nya unionsregler på konkurrensområdet
Regeringskansliet, Marknadsrätt
201 sid, 2024, Pris: 261 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:155 Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt, Internationell rätt
10 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:156 Ett levande hav – ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske
Regeringskansliet, Miljörätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
88 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 137 av 172

  © 2017 Jure AB