Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 119 av 172

Prop. 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens
Riksdagen, Offentlig rätt
96 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Riksdagen, Offentlig rätt
60 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Riksdagen, Miljörätt
24 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:155 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
624 sid, 2021, Pris: 446 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån
Riksdagen, Skatterätt
36 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:157 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Riksdagen, Offentlig rätt
82 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
Riksdagen, Offentlig rätt
65 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten
Riksdagen, Offentlig rätt
63 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:16 Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
64 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansök­ningar i utsök­nings­förfarandet
Riksdagen, Insolvensrätt
157 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
84 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia
Riksdagen, Offentlig rätt
25 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:168 Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete
Riksdagen, Offentlig rätt
28 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:17 Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor
Riksdagen, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
22 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott
Riksdagen, Straffrätt
66 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
Riksdagen, Offentlig rätt
31 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:172 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2
Riksdagen, Offentlig rätt
933 sid, 2021, Pris: 669 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
652 sid, 2021, Pris: 467 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen
Riksdagen, Fastighetsrätt
209 sid, 2021, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket
Riksdagen, Offentlig rätt
116 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring
Riksdagen, Offentlig rätt
18 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 119 av 172

  © 2017 Jure AB