Prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten - 202021159 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten
   
 
Titel:Prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten
Utgivningsår:2021
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:159
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

För att identi­fiera fler personer som vistas i Sverige och motverka missbruk av rese­dokument och främlings­pass föreslår regeringen bland annat följande:

- Migrationsverket och Polis­myndig­heten ges möjlighet att vid en inre utlännings­kontroll foto­grafera en utlän­ning samt ta hans eller hennes finger­avtryck.

- En utlän­ning ska i vissa fall kunna beviljas högst tre främlings­pass under en fem­års­period.

- Resedokument och främlings­pass ska kunna åter­kallas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB