Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring - 202021171 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
   
 
Titel:Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
Utgivningsår:2021
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:171
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i socialförsäkringsbalken som ökat konkretiserar hur man bedömer arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete i sjukförsäkringen.

Regeringen föreslår att bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022
 
  © 2017 Jure AB