Prop. 2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring - 202021177 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring
   
 
Titel:Prop. 2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring
Utgivningsår:2021
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021177
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:177
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår två nya bemyndiganden i patientsäkerhetslagen. Det ena ger regeringen möjlighet att besluta om att ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Det andra ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen för läkare.

Förslaget om att ta ut en avgift kommer från den nya regleringen av läkarnas specialiseringstjänstgöring som träder i kraft den 1 juli 2021.

Förslaget om föreskrifter om allmäntjänstgöring gör det möjligt att efter den 1 juli 2021 meddela föreskrifter för läkare som under en övergångsperiod omfattas av ett krav på praktisk tjänstgöring.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB