Prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket - 202021175 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket
   
 
Titel:Prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket
Utgivningsår:2021
Omfång:116 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021175
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:175
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen anser att kompetensen hos yrkesgruppen undersköterskor behöver säkerställas och att det därför ska införas en skyddad yrkestitel för yrket.

Regeringen föreslår att bara de som har bevis på att de har rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Detta i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den som saknar bevis ska inte få använda en titel som kan förväxlas med yrkestiteln undersköterska.

Grunden för att få en skyddad yrkestitel kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Övergångsbestämmelser gäller i tio år

Regeringen föreslår också övergångsbestämmelser. Den som, när de nya reglerna träder i kraft, är tillsvidareanställd som undersköterska får använda titeln i tio år. Detta även om hen saknar bevis för rätten att använda den.

Under samma tid ska bevis för rätten att använda yrkestiteln undersköterska även kunna ges till dem som har genomfört en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Detta enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB