Fastighetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 2 av 33

Markexploatering
Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
190 sid, 8 uppl, 2024, Pris: 374 SEK exkl. moms   

Animal Welfare Governance in EU Agriculture — Hybrid Standards, Trade and Values in the Agri-Food Chain
Ryland Diane
Edward Elgar, EU-rätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 274 sid, 2023, Pris: 1470 SEK exkl. moms   

Beskrivningshandboken
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
155 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 819 SEK exkl. moms   

Ds 2023:32 Säkerhetsdeposition vid hyresavtal
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
82 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2023:74 Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
808 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

Stockholms Fastighetskalender 2024
Stockholms fastighetskalender, Fastighetsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
494 sid, 167 uppl, 2023, Pris: 1875 SEK exkl. moms   

SOU 2023:77 Behörig myndighet enligt EU:s avskogningsförordning
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
150 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2023:72 En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
995 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:70 Ordning och reda — förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
444 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Likställda arbeten i entreprenader
Widmark Ronnie
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt, Marknadsrätt
125 sid, 2023, Pris: 650 SEK exkl. moms   

SOU 2023:64 Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
446 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv
Regeringskansliet, EU-rätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
192 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:65 Bättre information om hyresbostäder — Kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
410 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Fastighetsvärdering — Om värdeteori och värderingsmetoder
Bengtsson Ingemar
Studentlitteratur, Fastighetsrätt, Ekonomi
354 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 448 SEK exkl. moms   

SOU 2023:57 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
293 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

Vem äger naturen? — En fastighetsrättslig studie om förhållandet mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturvärden
Blomdahl Girion
Jure, Fastighetsrätt, Miljörätt
552 sid, 2023, Pris: 890 SEK exkl. moms   

MER Anläggning 23
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 441 sid, 2023, Pris: 3790 SEK exkl. moms   

RA Anläggning 23
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 698 sid, 2023, Pris: 3790 SEK exkl. moms   

AMA Anläggning 23
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 926 sid, 2023, Pris: 3790 SEK exkl. moms   

SOU 2023:55 Vem äger fastigheten
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
206 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:46 Jakt och fiske i renbetesland
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Övrigt
728 sid, 2023, Pris: 793 SEK exkl. moms   

Fastighetsförmedling
Jingryd Ola
Studentlitteratur, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
378 sid, 7 uppl, 2023, Pris: 505 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i fastighetsrätt 2023/2024
Ahlinder Elisabeth, red.
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Miljörätt
504 sid, 13 uppl, 2023, Pris: 375 SEK exkl. moms   

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet — Särskilda avtal
Hellner Jan, Hager Richard, Persson Annina H.
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt
400 sid, 8 uppl, 2023, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Detaljplanehandboken — Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
Adolfsson Kristina, Boberg Sven
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
321 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 811 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 2 av 33

  © 2017 Jure AB