Fastighetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 1 av 33

Prop. 2023/24:112 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
185 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

SOU 2023:103 Areella näringar vid vatten — Betänkande av Utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
198 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Allmän fastighetsrätt — Fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
Hager Richard, Victorin Anders
Iustus, Fastighetsrätt
311 sid, 9 uppl, 2024, Pris: 455 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2023:13 Barn och unga i kriminella nätverk — En studie av inträde, brott, villkor och utträde
BRÅ, Offentlig rätt, Straffrätt, Fastighetsrätt
153 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Totalentreprise — ABT 18
Hørlyck Erik
DJØF, Förmögenhetsrätt, Fastighetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 509 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 1506 SEK exkl. moms   

SOU 2024:7 Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
712 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Servitut — att bilda servitut
Krzymowska Amelia
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
130 sid, 2024, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Fel i bostadsrätt — Ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt
Aldmo Fredrik
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt, Förmögenhetsrätt
112 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 328 SEK exkl. moms   

Entreprenadrätten
Samuelsson Per, Utterström Marcus
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
224 sid, 2024, Pris: 405 SEK exkl. moms   

Markexploatering
Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
190 sid, 8 uppl, 2024, Pris: 374 SEK exkl. moms   

Animal Welfare Governance in EU Agriculture — Hybrid Standards, Trade and Values in the Agri-Food Chain
Ryland Diane
Edward Elgar, EU-rätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 274 sid, 2023, Pris: 1470 SEK exkl. moms   

Beskrivningshandboken
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
155 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 819 SEK exkl. moms   

Ds 2023:32 Säkerhetsdeposition vid hyresavtal
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
82 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2023:74 Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
808 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

Stockholms Fastighetskalender 2024
Stockholms fastighetskalender, Fastighetsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
494 sid, 167 uppl, 2023, Pris: 1875 SEK exkl. moms   

SOU 2023:77 Behörig myndighet enligt EU:s avskogningsförordning
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
150 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2023:72 En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
995 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:70 Ordning och reda — förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
444 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Likställda arbeten i entreprenader
Widmark Ronnie
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt, Marknadsrätt
125 sid, 2023, Pris: 650 SEK exkl. moms   

SOU 2023:64 Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
446 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv
Regeringskansliet, EU-rätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
192 sid, 2023, Pris: 235 SEK exkl. moms   

SOU 2023:65 Bättre information om hyresbostäder — Kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
410 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Fastighetsvärdering — Om värdeteori och värderingsmetoder
Bengtsson Ingemar
Studentlitteratur, Fastighetsrätt, Ekonomi
354 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 448 SEK exkl. moms   

SOU 2023:57 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
293 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

Vem äger naturen? — En fastighetsrättslig studie om förhållandet mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturvärden
Blomdahl Girion
Jure, Fastighetsrätt, Miljörätt
552 sid, 2023, Pris: 890 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 1 av 33

  © 2017 Jure AB