Immaterialrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 25 av 29

Sweet & Maxwell's European Patent Litigation Handbook
Reid Brian C.
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Inbunden, 525 sid, 1999, Pris: 1625 SEK exkl. moms   

SOU 1999:19 Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv — Ändringar i varumärkeslagen
Fakta Infodirekt, Immaterialrätt, EU-rätt
32 sid, 1999, Pris: 137 SEK exkl. moms   

Patent och industriell omvandling — en studie av dynamiken mellan rättsliga och ekonomiska idésystem
Petrusson Ulf
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
Inbunden, 422 sid, 1999  SLUT på förlag

Spredning av verkseksemplar — om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk
Rognstad Ole-Andreas
Cappelen, Immaterialrätt
Inbunden, 807 sid, 1999  SLUT på förlag

Immaterialrätten — en introduktion
Levin Marianne
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
133 sid, 1999  SLUT på förlag

Studier i immaterialrätt — våren 1999
Lundh Andreas
Forskarpatent i syd AB, Immaterialrätt
185 sid, 1999, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Upphovsrätt i millenietid
Levin Marianne, Nordell Per Jonas, Sundberg Pia
Jure, Immaterialrätt
239 sid, 1999, Pris: 374 SEK exkl. moms   

Varumärkens särskiljningsförmåga
Holmqvist Lars
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
Inbunden, 636 sid, 1999  SLUT på förlag

Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen
Andersson Niklas
Jure, Immaterialrätt, Processrätt
128 sid, 1999, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Patenträttsliga bedömningsgrunder — särskilt om fackmannen
Nyberg Mikael
Jure, Immaterialrätt
331 sid, 1999, Pris: 319 SEK exkl. moms   

European Patent Decisions
Jehan Robert
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Lösblad, 1998, Pris: 4477 SEK exkl. moms   

Trademarks Throughout The World
Poiti Jeanine
West, Immaterialrätt
Lösblad, 1998, Pris: 6427 SEK exkl. moms   

Trademark Practice Throughout the World
Squyres Mary M.
West, Immaterialrätt
Lösblad, 1998, Pris: 3787 SEK exkl. moms   

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition
McCarthy J Thomas
West, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Lösblad, 1998, Pris: 12662 SEK exkl. moms   

Patent Cooperation Treaty Handbook
Jones Colin
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Lösblad, 1998, Pris: 3578 SEK exkl. moms   

Företagens Immaterialrätter och Licensavtal
Gozzo Giovanni
Industrilitteratur, Immaterialrätt
Inbunden, 206 sid, 1998  SLUT på förlag

Radio- och TV-rätt
Nylander Christina
Norstedts Juridik, Immaterialrätt, Offentlig rätt
218 sid, 1998  SLUT på förlag

Praktisk varumärkesrätt
Levin Marianne, Bonnier Susanne
Juristförlaget Stockholm, Immaterialrätt
278 sid, 1998  SLUT på förlag

Counterfeiting och ingripande mot piratkopiering i Sverige
Gars Anna
Jure, Immaterialrätt
136 sid, 1998, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Läkemedelspatent — patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv
Domeij Bengt
Jure, Immaterialrätt
Inbunden, 566 sid, 1998, Pris: 725 SEK exkl. moms   

Skadestånd vid varumärkesintrång
Alin Josephine
Jure, Immaterialrätt
90 sid, 1998, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Aktuella frågor om film — I Rättsskydd för manusförfattare, II Ideell rätt på filmområdet
Haraldson Fredrik, Lilliestierna Ehrén Charlotte
Jure, Immaterialrätt
171 sid, 1998, Pris: 264 SEK exkl. moms   

Immaterialrätt och konkurrensrätt — uppsatser
Berger Mats, Starfelt Helena
Juristförlaget Stockholm, Immaterialrätt, Marknadsrätt
118 sid, 1997, Pris: 161 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 25 av 29

  © 2017 Jure AB