Immaterialrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 7 av 29

Domain Names — Strategies and Legal Aspects
Söderlund Sause Jeanette, Edmar Malin
Sweet & Maxwell, IT-rätt, Immaterialrätt
Inbunden, 350 sid, 2015, Pris: 1423 SEK exkl. moms   

Copyright Perspectives — Past, Present and Prospect
Fitzgerald Brian
Springer, Immaterialrätt
317 sid, 2015, Pris: 1178 SEK exkl. moms   

Calculating Intellectual Property Damages
Troxel Richard B, Kerr William Owen
Thomson Förlag, Immaterialrätt
1523 sid, 2015, Pris: 4126 SEK exkl. moms   

Ds 2015:13 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Fritzes, Immaterialrätt
340 sid, 2015, Pris: 299 SEK exkl. moms   

EU-varemærkeret
Bøggild Frank, Staunstrup Kolja
Karnov Group DK, Immaterialrätt, EU-rätt
596 sid, 2015, Pris: 2057 SEK exkl. moms   

Prop. 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen
Riksdagen, Immaterialrätt
71 sid, 2015, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Cyber Law in Sweden
Storr Christine
Kluwer, IT-rätt, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt
272 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 834 SEK exkl. moms   

Media Law in Sweden
Nergelius Joakim
Kluwer, Immaterialrätt
88 sid, 2015, Pris: 542 SEK exkl. moms   

Community Design Regulation — A Commentary
Hasselblatt Gordian
Hart, Immaterialrätt
Inbunden, 1400 sid, 2015, Pris: 4120 SEK exkl. moms   

SOU 2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
Fritzes, Immaterialrätt
642 sid, 2015, Pris: 447 SEK exkl. moms   

SOU 2015:41 Ny patentlag
Fritzes, Immaterialrätt
348 sid, 2015, Pris: 274 SEK exkl. moms   

The WIPO Treaties on Copyright — A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP
Reinbothe Jörg, von Lewinski Silke
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell rätt
Inbunden, 814 sid, 2015, Pris: 2388 SEK exkl. moms   

Intellectual Property Law
Bently Lionel, Sherman Brad
Oxford University Press, Immaterialrätt
1440 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 625 SEK exkl. moms   

SOU 2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar
Fritzes, Immaterialrätt
172 sid, 2015, Pris: 235 SEK exkl. moms   

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property — A Commentary
Ricketson Sam
Oxford University Press, Immaterialrätt
Inbunden, 1104 sid, 2015, Pris: 2995 SEK exkl. moms   

Domain Name Law and Practice — An International Handbook
Bettinger Torsten, Waddell Allegra
Oxford University Press, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 1528 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 4248 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and EU Competition Law
Turner Jonathan D.C.
Oxford University Press, Immaterialrätt, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 480 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 2461 SEK exkl. moms   

KURS: IT-avtal — 18 mars 2015
Jure Utbildning, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
2015, Pris: 7900 SEK exkl. moms   

Harmonising Copyright Law and Dealing with Dissonance — A Framework for Convergence of US and EU law
Halpern Sheldon W., Johnson Philip
Edward Elgar, Immaterialrätt
Inbunden, 195 sid, 2014, Pris: 967 SEK exkl. moms   

Concise International and European IP Law — TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology
Cottier Thomas, Véron Pierre
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 784 sid, 3 uppl, 2014, Pris: 1623 SEK exkl. moms   

Kerlys Law of Trade Marks and Trade Names — Hardback & 1st Supplement
Keeling David T., Llewelyn David, Mellor James, Moody-Stuart Thomas, Berkeley Iona
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1568 sid, 15 uppl, 2014  SLUT på förlag

Kerlys Law of Trade Marks and Trade Names — 1st Supplement
Keeling David T., Llewelyn David, Mellor James, Moody-Stuart Thomas, Berkeley Iona
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, Utländsk rätt
114 sid, 15 uppl, 2014  SLUT på förlag

Research Handbook On Cross-Border Enforcement Of Intellectual Property
Torremans Paul
Edward Elgar, Immaterialrätt, Internationell rätt, Processrätt
Inbunden, 889 sid, 2014, Pris: 2692 SEK exkl. moms   

Immaterialrätt och skydd av samhällsideal
Wennersten Ulrica
Lunds universitet, Immaterialrätt
527 sid, 2014  SLUT på förlag

The TRIPS Regime of Trademarks and Designs
de Carvalho Nuno Pires
Kluwer, Immaterialrätt
Inbunden, 578 sid, 3 uppl, 2014  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Nästa
Sida 7 av 29

  © 2017 Jure AB