Prop. 2017/18:200 En ny lag om företagshemligheter - 201718200 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:200 En ny lag om företagshemligheter
   
 
Titel:Prop. 2017/18:200 En ny lag om företagshemligheter
Utgivningsår:2018
Omfång:245 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718200
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:200
Ämnesord:Offentlig rätt , Immaterialrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv.

Skyddet för företagshemligheter stärker företagens konkurrenskraft och ger bättre förutsättningar för innovation och ett kunskapsbaserat företagande.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att

- fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
- den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
- sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
- straffskalan för företagsspioneri skärps.

Regeringen vill samtidigt göra det tydligare att skyddet för företagshemligheter inte hindrar någon att slå larm om missförhållanden utan risk för straff eller skadestånd.

Skyddet för företagshemligheter får inte leda till att arbetstagare känner sig hindrade att byta arbete. Det klargörs därför i lagen att arbetstagarens personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare. Det ställs också högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad företagen håller hemligt.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB