SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott - 9789138247532 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
   
 
Titel:SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
Utgivningsår:2018
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247532
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa allvarligare immaterialrättsintrång
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:6
Ämnesord:Straffrätt , Immaterialrätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att grovt brott, med särskild straffskala, införs för upphovsrättsintrång och varumärkesintrång.

Den som har gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av normalgraden ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt brott ska man kunna dömas för grovt upphovsrättsbrott eller grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Bland annat ska:

- rättighetshavarens skada,
- gärningsmannens vinning och
- omständigheter av särskilt farlig art beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt.

Utredaren föreslår även att åtalsreglerna ändras så att åklagaren får väcka åtal för dessa brott när det är påkallat från allmän synpunkt. Slutligen föreslår utredaren att all slags egendom – inte bara föremål – ska kunna tas i beslag, till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. Det här innebär att den fortsatta brottsligheten under utredningstiden försvåras.
 
  © 2017 Jure AB