Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 | Nästa
Sida 1 av 107

SOU 2024:13 En effektivare kontaktförbudslagstiftning — ett utökat skydd för utsatta personer
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
546 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:12 Mål och mening med integration
Regeringskansliet, Offentlig rätt
262 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:11 Rätt frågor på regeringens bord — En ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt
641 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2024:10 Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud
Regeringskansliet, Offentlig rätt
194 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid
Regeringskansliet, Offentlig rätt
364 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:7 Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
712 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2024:6 Steg mot stärkt kapacitet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
159 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2024:5 Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
191 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2024:4 Inskränkningarna i upphovsrätten
Regeringskansliet, Immaterialrätt
453 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:2 Ett samordnat Vaccinationsarbete — för effektivare hantering av kommande vacciner
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
656 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2024:1 Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
531 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2023:100 Framtidens dataskydd — Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt, IT-rätt
1553 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:99 Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
604 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:98 Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften — våldsutsatthet som behöver synliggöras
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
1178 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:97 Ut ur utsatthet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
444 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:96 En reform för datadelning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, IT-rätt
317 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:94 Förändring genom försök — Försöksverksamhet i den kommunala sektorn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
450 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:92 Nytt ramverk för finanspolitiken
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
215 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:91 Penning- och finanspolitisk konjunkturstabilisering
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
145 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:90 Samspelet mellan finans- och penningpolitik i Sverige
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
129 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:89 Makrotillsynsregleringar och finansiell stabilitet
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
147 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:88 Ränte-tillväxt-differensen – utveckling och drivkrafter
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
69 sid, 2023, Pris: 214 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 | Nästa
Sida 1 av 107

  © 2017 Jure AB