Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 1 av 108

SOU 2024:40 Genomförande av lönetransparensdirektivet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, EU-rätt
388 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:38 Digitala fastighetsköp & Förköpsrätt vid fastighetstransaktioner
Regeringskansliet, Fastighetsrätt
480 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:37 Förbättrade ränteavdragsregler för företag
Regeringskansliet, Skatterätt
602 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:36 Förenkla och förbättra!
Regeringskansliet, Skatterätt
797 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:35 En framtid för alm och ask — förädling, forskning och finansiering
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
305 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:34 Ansvar och oberoende — public service i oroliga tider
Regeringskansliet, Offentlig rätt
613 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:33 Delad hälsodata – dubbel nytta — Regler för ökad interoperabilitet i hälso- och sjukvården
Regeringskansliet, Offentlig rätt
396 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:32 Åtgärder mot mervärdesskattebedrägerier
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt
306 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:31 En ändamålsenlig vapenlagstiftning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1304 sid, 2024, Pris: 831 SEK exkl. moms   

SOU 2024:30 En statlig ordning med brottsförebyggande åtgärder för barn och unga
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
557 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2024:29 Goda möjligheter till ökat välstånd
Regeringskansliet, Ekonomi
659 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2024:28 Offentlighetsprincipen eller insynslag — Allmänhetens insyn i enskilda aktörer inom skolväsendet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
646 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:27 Kamerabevakning i offentlig verksamhet — lättnader och utökade möjligheter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
522 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:26 En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022
Regeringskansliet, Offentlig rätt
268 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:25 En mer effektiv tillsyn över socialtjänsten
Regeringskansliet, Offentlig rätt
430 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:24 Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
394 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:23 En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas
Regeringskansliet, Offentlig rätt
460 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:22 En ny organisation för förvaltning av EU-medel
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Ekonomi, EU-rätt
638 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:21 Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld
Regeringskansliet, Offentlig rätt
234 sid, 2024, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2024:20 Maskinellt värde för vissa industribyggnader – ett undantag från fastighetsskatt
Regeringskansliet, Skatterätt
218 sid, 2024, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2024:19 En ny beredskapssektor — för ökad försörjningsberedskap
Regeringskansliet, Offentlig rätt
138 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2024:18 Nya regler om cybersäkerhet
Regeringskansliet, IT-rätt, Offentlig rätt
522 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:17 Skolor mot brott
Regeringskansliet, Offentlig rätt
454 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:16 Växla yrke som vuxen — en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna
Regeringskansliet, Offentlig rätt
642 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:15 Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.
Regeringskansliet, Offentlig rätt
404 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 1 av 108

  © 2017 Jure AB