Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 9 av 108

SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
696 sid, 2022, Pris: 833 SEK exkl. moms   

SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Miljörätt, Skatterätt
367 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:12 Startlån till förstagångsköpare av bostad
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Krediträtt
408 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
514 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:10 Sverige under pandemin ( 2 volymer)
Regeringskansliet, Offentlig rätt
772 sid, 2022, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2022:9 Avfallsbeskattning – En fråga om undantag?
Regeringskansliet, Skatterätt, Offentlig rätt
224 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:8 Rätt och rimligt för statligt anställda
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
228 sid, 2022, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 — Samhället, tekniken och etiken
Regeringskansliet, Offentlig rätt
218 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:6 Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga ( 2 volymer)
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1140 sid, 2022, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2022:5 Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
184 sid, 2022, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2022:4 Minska gapet — Åtgärder för jämställda livsinkomster
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Övrigt
670 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:3 Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
309 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
433 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:1 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
Regeringskansliet, Offentlig rätt
354 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:72 Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel
Regeringskansliet, Offentlig rätt
366 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:103 Totalförsvarsanalys — en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
234 sid, 2022, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:102 E-recept inom EES
Regeringskansliet, Offentlig rätt
512 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:101 Träffsäkert — Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
606 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:100 Ny förverkandelagstiftning
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt
676 sid, 2022, Pris: 866 SEK exkl. moms   

SOU 2021:99 Rätt mottagare — Granskning och integritet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
246 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare — enklare och mer förutsägbart
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Försäkringsrätt
308 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift — förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift
Regeringskansliet, IT-rätt, Offentlig rätt
456 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
438 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
Riksdagen, Offentlig rätt
348 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt
352 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 9 av 108

  © 2017 Jure AB