Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 65 av 108

SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning
Fritzes, Miljörätt
680 sid, 2007, Pris: 430 SEK exkl. moms   

SOU 2007:87 Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder
Fritzes, Offentlig rätt
102 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:86 Bättre djurskydd - mindre krångel
Fritzes, Offentlig rätt
108 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:85 Olika former av normkontroll — Expertgruppsrapport
Fritzes, Offentlig rätt
172 sid, 2007, Pris: 392 SEK exkl. moms   

SOU 2007:84 Värdet av valdeltagande
Fritzes, Statsvetenskap och politik
90 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

SOU 2007:82 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
Fritzes, Offentlig rätt
622 sid, 2007, Pris: 397 SEK exkl. moms   

SOU 2007:81 Resurser för kvalitet
Fritzes, Offentlig rätt
483 sid, 2007, Pris: 397 SEK exkl. moms   

SOU 2007:80 Reach - genomförande och sanktioner
Fritzes, Miljörätt
380 sid, 2007, Pris: 332 SEK exkl. moms   

SOU 2007:79 Tre nya skolmyndigheter
Fritzes, Offentlig rätt
290 sid, 2007, Pris: 254 SEK exkl. moms   

SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
329 sid, 2007, Pris: 254 SEK exkl. moms   

SOU 2007:75 Att styra staten — regeringens styrning av sin förvaltning
Fritzes, Offentlig rätt
328 sid, 2007, Pris: 268 SEK exkl. moms   

SOU 2007:74 Upplåtelse av den egna bostaden
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
117 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling
Fritzes, Offentlig rätt
401 sid, 2007, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2007:70 Framtidens flygplatser — utveckling av det svenska flygplatssystemet
Fritzes, Övrigt
206 sid, 2007, Pris: 225 SEK exkl. moms   

SOU 2007:69 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen — Expertgruppsrapport
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
69 sid, 2007, Pris: 329 SEK exkl. moms   

SOU 2007:68 Ett decennium med personval — Erfarenheter och utfall
Fritzes, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
168 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2007:67 Regeringsformen ur ett könsperspektiv — En övergripande genomgång
Fritzes, Offentlig rätt
119 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:66 Rörelser i tiden
Fritzes, Övrigt
247 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:65 Domstolarnas roll vid handläggning av ärenden
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
499 sid, 2007, Pris: 430 SEK exkl. moms   

SOU 2007:64 Studiestödsdatalag
Fritzes, Offentlig rätt
229 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 65 av 108

  © 2017 Jure AB