SOU 2008:101 Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet - 9789138230886 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:101 Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet
   
 
Titel:SOU 2008:101 Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet
Utgivningsår:2008
Omfång:236 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230886
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Frivillig beredskapsverksamhet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:101
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredningen om frivillig beredskapsverksamhet slår fast att den framtida rollen för de frivilliga försvarsorganisationerna främst är att täcka de centrala myndigheternas, kommunernas och landstingens behov av utbildad personal inom vissa tydligt avgränsade områden av det militära försvaret. Främst gäller detta Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna, samt inom samhällets krisberedskap.

Det är i princip endast genom uppdragsstyrning som verksamheten bör stödjas i framtiden och att det är så den frivilliga försvarsverksamheten bör utvecklas för att svara mot behov som finns i samhället. Eftersom organisationernas roll innebär att de ska verka inom både totalförsvaret och inom samhällets krisberedskap föreslår utredningen att benämningen på dessa organisationer i fortsättningen blir "frivilliga beredskapsorganisationer".
 
  © 2017 Jure AB