SOU 2008:98 Totalförsvarsplikten i framtiden - 9789138230824 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:98 Totalförsvarsplikten i framtiden
   
 
Titel:SOU 2008:98 Totalförsvarsplikten i framtiden
Utgivningsår:2008
Omfång:221 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230824
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om totalförsvarsplikten
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:98
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Detta delbetänkande innefattar en analys av dagens system med totalförsvarsplikt, förslag angående tjänstgöringspliktens framtida utformning och tillämpning samt förslag till utformning av system för rekrytering och utbildning av soldater på frivillig väg.

Kommittén avser att i sitt huvudbetänkande återkomma till frågan om någon form av mönstringsplikt bör tillämpas även när rekrytering och utbildning av soldater sker på frivillig väg. I huvudbetänkandet kommer kommittén även att återkomma med fördjupade analyser och mer preciserade förslag i flera av de frågor som berörs i delbetänkandet.
 
  © 2017 Jure AB