SOU 2008:97 Styr samverkan - 9789138230817 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:97 Styr samverkan
– för bättre service till medborgarna
   
 
Titel:SOU 2008:97 Styr samverkan – för bättre service till medborgarna
Utgivningsår:2008
Omfång:141 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230817
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Den 14 november överlämnade utredaren Lars Högdahl (Fi 2007:06) sitt delbetänkande SOU 2008:97 Styr samverkan - för bättre service till medborgarna till statssekreterare Dan Ericsson i Finansdepartementet. Utredarens uppdrag är att ta fram lösningar för att göra offentlig service bättre tillgänglig för medborgarna. I betänkandet föreslås att statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter ska samverka kring utbudet av samhällsservice. Kommunala och statliga myndigheters servicekontor samlokaliseras och samverkan eftersträvas så att man kan ha längre öppettider. Som komplement till bemannade servicekontor ska det finnas servicepunkter, till exempel i bibliotek och lanthandel. Där ska finnas kunddatorer för personlig kontakt på distans med myndigheter. Länsstyrelsen åläggs ansvar för att samordna kommunernas och statens serviceutveckling och ge regeringen underlag för styrning av serviceutvecklingen.
 
  © 2017 Jure AB