SOU 2008:110 Vägen till ett energieffektivare Sverige - 9789138231036 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:110 Vägen till ett energieffektivare Sverige
   
 
Titel:SOU 2008:110 Vägen till ett energieffektivare Sverige
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:714 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231036
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Energieffektiviseringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:110
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

I detta slutbetänkande föreslås bl.a. ett kraftigt förstärkt bidragspaket till energieffektiviseringar i byggnader, höjda drivmedelsskatter, höjd fordonsskatt för bilar med hög bränsleförbrukning, höjda produktions- och konsumtionsskatter på energi, skärpta byggregler, utvidgade program för energieffektiviseringar i industrin m.m.
 
  © 2017 Jure AB