Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 104 av 108

SOU 2000:52 Framtidens miljö - allas vårt ansvar - Del 1
Fritzes, Miljörätt
632 sid, 2000, Pris: 295 SEK exkl. moms   

SOU 2000:52 Framtidens miljö - allas vårt ansvar - Del 2
Fritzes, Miljörätt
708 sid, 2000, Pris: 318 SEK exkl. moms   

SOU 2000:50 Från tombola till Internet — översyn av lotterilagstiftningen
Fritzes, Övrigt
307 sid, 2000, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2000:49 Samtal inför ett nytt årtusende
Fritzes, Övrigt
334 sid, 2000, Pris: 217 SEK exkl. moms   

SOU 2000:48 EG-rätten och den svenska rättsinformationen — Rapport från ett seminarium
Fritzes, IT-rätt
76 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:47 Mångfald i högskolan — Reflexioner och förslag
Fritzes, Övrigt
266 sid, 2000, Pris: 181 SEK exkl. moms   

SOU 2000:46 Punktskatterna — Reformerade betalningsregler m.m.
Fritzes, Skatterätt
295 sid, 2000, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2000:44 Från byggsekt till byggsektor
Fritzes, Ekonomi
387 sid, 2000, Pris: 270 SEK exkl. moms   

SOU 2000:43 Ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten
Fritzes, Övrigt
151 sid, 2000, Pris: 121 SEK exkl. moms   

SOU 2000:42 Barnmisshandel — Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
142 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:41 Välfärd, ofärd och ojämlikhet — Levnadsförhållanden under 1990-talet
Fritzes, Övrigt
168 sid, 2000, Pris: 149 SEK exkl. moms   

SOU 2000:40 Välfärd och försörjning — Antologi
Fritzes, Övrigt
235 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2000:39 Välfärd och skola
Fritzes, Övrigt
214 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg
Fritzes, Övrigt
355 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:37 Välfärdens förutsättningar — arbetsmarknad, demokrati och segregation
Fritzes, Övrigt
295 sid, 2000, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2000:36 Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik
Fritzes, Övrigt
110 sid, 2000, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2000:35 Ren luft på väg
Fritzes, Miljörätt
202 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

SOU 2000:34 Likformig och neutral fastighetsbeskattning
Fritzes, Skatterätt
626 sid, 2000, Pris: 277 SEK exkl. moms   

SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra — En utvärdering
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
144 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra - bilaga — En utvärdering
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
387 sid, 2000, Pris: 217 SEK exkl. moms   

SOU 2000:32 Uppehållstillstånd för adopterade
Fritzes, Offentlig rätt
147 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:31 Jämställdhet och IT — en kartläggning på uppdrag av Jämit
Fritzes, Övrigt
27 sid, 2000, Pris: 70 SEK exkl. moms   

SOU 2000:30 .se?
Fritzes, IT-rätt
194 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 104 av 108

  © 2017 Jure AB