SOU 2001:48 Att vara med på riktigt - 9138214717 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:48 Att vara med på riktigt
– demokratiutveckling i kommuner och landsting
   
 
Titel:SOU 2001:48 Att vara med på riktigt – demokratiutveckling i kommuner och landsting
Anmärkning:Betänkandet innehåller även en bilagedel. Övriga betänkanden SOU 2001:89 och SOU 2002:33. Se även Ds 2004:4.
Utgivningsår:2001
Omfång:578 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214717
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommundemokratikommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår mer direktdemokrati i kommunerna att genomföras på följande sätt.
- Förtroendeuppdragen bör spridas till fler personer, inte bara till partipolitiskt aktiva.
- Heltidspolitiker och tjänstemän måste släppa ifrån sig makt till fritidspolitikerna och aktivt stödja dem i deras arbete. Detta gäller särskilt småbarnsföräldrar och funktionshindrade, som har svårt att få tiden att räcka till eller att ta sig till och från sammanträden.
- Personer med utländskt medborgarskap som har rösträtt i val till kommun- och landstingsfullmäktige bör också få rösträtt i kommunala folkomröstningar.
- Politisk verksamhet på skolorna får inte motverkas utan uppmuntras.
- Rösträtts- och valbarhetsålder i de kommunala valen och riksdagsvalet bör knytas till det kalenderår man fyller 18 år i stället för till den dag man fyller 18 år.
- Vanliga medborgare (även barn och ungdomar) skall kunna väcka förslag om t.ex. folkomröstning i fullmäktige.
- Medborgarna skall garanteras full insyn i kommunala entreprenadverksamheter. Detta gäller t.ex. fristående skolor som drivs med kommunala bidrag.
 
  © 2017 Jure AB