SOU 2001:41 Säkerhet i en ny tid - 9138214628 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:41 Säkerhet i en ny tid
   
 
Titel:SOU 2001:41 Säkerhet i en ny tid
Anmärkning:Övrigt betänkande SOU 2001:86.
Utgivningsår:2001
Omfång:438 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214628
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sårbarhets- och säkerhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:41
Ämnesord:Övrigt

Pris: 266 SEK exkl. moms

 

Säkerhets- och sårbarhetsutredningen föreslår ett nytt system för det civila försvaret och för hantering av allvarliga kriser i fred. Inom elområdet föreslås skärpta säkerhetsregler och en ny myndighetsorganisation för tillsynsverksamheten. Detsamma gäller IT-säkerheten. Förslagen medför att Överstyrelsen för civil beredskap och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ned. På lokal nivå föreslås kommunerna få en tydligare roll i all krishantering med stöd av länsstyrelserna. Utredningen konstaterar vidare att det finns goda möjligheter att genom civil-militär samverkan nå större effektivitet i utnyttjandet av samhällets samlade resurser för att hantera allvarliga krissituationer.
 
  © 2017 Jure AB