SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende - 9138214644 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende
   
 
Titel:SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2002:10. Se prop. 2002/03:119.
Utgivningsår:2001
Omfång:216 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214644
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:42
Ämnesord:Övrigt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande konstateras att det är förenat med uppenbara fördelar om det kommunala sotningsmonopolet upphävs och om ansvaret för sotning och brandskyddskontroll kan föras över på den enskilde. Den som utför yrkesmässig sotning respektive brandskyddsbesiktning skall uppfylla vissa kompetenskrav och vara certifierad av ett ackrediterat organ. Kommunen ska ha det omedelbara tillsynsansvaret över att ägare och innehavare av byggnader eller andra anläggningar fullgör sina skyldigheter.
 
  © 2017 Jure AB