SOU 2001:47 En handläggningslag - 9138214709 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:47 En handläggningslag
– Förfarandet hos försäkringskassorna
   
 
Titel:SOU 2001:47 En handläggningslag – Förfarandet hos försäkringskassorna
Utgivningsår:2001
Omfång:377 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214709
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en översyn av processuella regler i
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:47
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 343 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås att försäkringskassornas handläggning av sina ärenden bör förbättras och nuvarande regler bör göras mer enhetliga och tydliga. En särskild handläggningslag för försäkringskassorna bör införas. Härigenom ska man bl.a. komma till rätta med bristerna i handläggningen av förtidspensionsärenden. Föreslår också att beslut ska kunna överklagas direkt, oavsett vem som fattat beslutet. Om ett beslut överklagas, ska en omprövning göras innan handlingarna i ärendet överlämnas till länsrätten.
 
  © 2017 Jure AB