SOU 2001:43 Jämställdhet - transporter och IT - 9138214652 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:43 Jämställdhet - transporter och IT
– Underlagsrapporter till Jämits slutbetänkande
   
 
Titel:SOU 2001:43 Jämställdhet - transporter och IT – Underlagsrapporter till Jämits slutbetänkande
Anmärkning:Rapport 2. Slutbetänkande SOU 2001:44. Tidigare betänkanden SOU 2000:31 och SOU 2000:58.
Utgivningsår:2001
Omfång:27 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214652
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Jämit - Jämställdhetsrådet för transport och IT
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:43
Ämnesord:Övrigt

Pris: 158 SEK exkl. moms

 

Utredningen innehåller tre fristående rapporter, vilka bildar en del av underlaget för Jämit:s slutbetänkande (SOU 2001:44).

Följande rapporter ingår:
1. Kön i kön - En studie av politikers och tjänstemäns tal om jämställdhet och kollektivtrafik i Östergötland.
2. Regler med hänsyn till jämställdhet i planering och prövning av kommunikationer.
3. Analys av en arbetsmarknads-It-basutbildning ur kognitions- och genusperspektiv. En förstudie.
 
  © 2017 Jure AB