SOU 2001:34 Behovet av ekonomisk statistik - 9138214415 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:34 Behovet av ekonomisk statistik
   
 
Titel:SOU 2001:34 Behovet av ekonomisk statistik
Anmärkning:Delbetänkande. Övrigt delbetänkande SOU 2002:73. Slutbetänkande SOU 2002:118.
Utgivningsår:2001
Omfång:198 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214415
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av den ekonomiska statistik
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:34
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

I utredningen fastslås att Sveriges ekonomiska statistik måste snabbas upp, särskilt avseende de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Här gäller det att komma i kapp USA. Utredaren pekar också på behovet av bättre regional statistik, lönestatistik, statistik över statens finanser samt hälso- och sjukvård.

Här föreslås dessutom att den ekonomiska statistiken förbättras på fyra områden:
- Prismätningar för den privata tjänstesektorn
- IT-statistik
- Input-output-undersökningar
- Kapitalstocksberäkningar
 
  © 2017 Jure AB