SOU 2001:44 Jämställdhet - transporter och IT - 9138214660 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:44 Jämställdhet - transporter och IT
   
 
Titel:SOU 2001:44 Jämställdhet - transporter och IT
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare betänkanden SOU 2000:31, SOU 2000:58 och SOU 2001:43. Se även prop. 2004/05:175.
Utgivningsår:2001
Omfång:138 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214660
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Jämit - Jämställdhetsrådet för transport och IT
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:44
Ämnesord:Övrigt

Pris: 159 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet konstateras att bristen på jämställdhet i samhället i stort och även inom transport- och IT-området är känd, men att inget händer på djupet, i strukturerna. Det behövs ett samlat grepp om jämställdhetsarbetet. Därför föreslås att regeringen inrättar en ny myndighet som ges i uppdrag att verka som ett nationellt pådrivande kunskaps- och resurscentra för jämställdhet i samhälle och näringsliv. Vidare föreslås:
- Ett nytt etappmål för ett jämställt transportsystem med uppdrag till Statens institut för kommunikationsanalys, Rikstrafiken och AMS.
- En skärpt lagstiftning så att jämställdhet förs in i bl.a. plan- och bygglagen och i miljöbalken.
- Jämställdhet vid offentlig upphandling.
- Positiv särbehandling av jämställda organisationer och myndigheter vid remissförfarandet.
- Könsneutral prövning av riskkapital i riktlinjerna för de statliga institutioner och företag som är verksamma på riskkapitalmarknaden.
- Jämställdhet i EU:s strukturfonder.
 
  © 2017 Jure AB