SOU 2001:49 Tillskapande av ett familjemedicinskt institut - 9138214733 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:49 Tillskapande av ett familjemedicinskt institut
   
 
Titel:SOU 2001:49 Tillskapande av ett familjemedicinskt institut
Anmärkning:Prop. 2001/02:38
Utgivningsår:2001
Omfång:191 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214733
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:49
Ämnesord:Övrigt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Det hävdas ofta att brister i samverkan mellan kommunernas och landstingens primärvård och med sjukhusen är något av ett huvudproblem i den svenska sjukvården. Det familjemedicinska institutet föreslås få i uppdrag att klargöra hur en utveckling av gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och landstingen kan stimuleras. Institutet bör ägas av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet tillsammans med staten och drivas som en ideell förening. Staten föreslås utse föreningens ordförande, men hur styrelsen i övrigt skall vara utformad bör liksom frågorna om verksamhetens framtid avgöras i överläggningar mellan medlemmarna. Utgångspunkten är att det familjemedicinska institutet skall kunna starta sin verksamhet den 1 januari 2002.
 
  © 2017 Jure AB