SOU 2001:51 Transportsystemet i Stockholmsregionen - 9138214784 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:51 Transportsystemet i Stockholmsregionen
– Problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen
   
 
Titel:SOU 2001:51 Transportsystemet i Stockholmsregionen – Problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen
Anmärkning:Delbetänkande. Övriga delbetänkanden SOU 2002:11, SOU 2003:33 och SOU 2003:61. Se även prop. 2003/04:145.
Utgivningsår:2001
Omfång:52 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214784
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Stockholmsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:51
Ämnesord:Övrigt

Pris: 81 SEK exkl. moms

 

Stockholmsutredningen presenterar i detta delbetänkande såväl en problemanalys av Stockholmsregionens transportsystem, som en målbild att arbeta mot framöver. Det konstateras att transportsystemen idag har stora problem både ur tillgänglighets- och miljösynpunkt. Målet är att en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i Stockholms- och Mälardalsregionen säkerställs.
 
  © 2017 Jure AB