Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | Nästa
Sida 95 av 109

SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark - Del 1 — Presentation av förvaltare
Fritzes, Offentlig rätt
255 sid, 2002, Pris: 210 SEK exkl. moms   

SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark - Del 2 — Organisationsförslag
Fritzes, Offentlig rätt
350 sid, 2002, Pris: 241 SEK exkl. moms   

SOU 2002:39 Styrom — Översyn av Försvarets Materielverk
Fritzes, Övrigt
409 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2002:38 Digital Radio — Kartläggning och analys
Fritzes, Övrigt
189 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

SOU 2002:37 Osmo Vallo — Utredning om en utredning
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
195 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

SOU 2002:36 Euro till jordbruket — spekulation eller säkerhet?
Fritzes, Ekonomi
141 sid, 2002, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2002:35 Ny handelsbolagsbeskattning
Fritzes, Skatterätt
405 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2002:34 Muskövarvet - utveckling eller avveckling?
Fritzes, Övrigt
73 sid, 2002, Pris: 110 SEK exkl. moms   

SOU 2002:33 Ändrad indelning? — En översyn av reglerna för indelningsändringar
Fritzes, Offentlig rätt
168 sid, 2002, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2002:32 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten — en samlad utvärdering
Fritzes, Arbetsrätt
366 sid, 2002, Pris: 241 SEK exkl. moms   

SOU 2002:31 Vinst för vården
Fritzes, Övrigt
324 sid, 2002, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2002:30 Märk — värdig jämställdhet
Fritzes, Marknadsrätt, Arbetsrätt
457 sid, 2002, Pris: 269 SEK exkl. moms   

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! — Bilagedel A: Att åldras
Fritzes, Övrigt
54 sid, 2002, Pris: 170 SEK exkl. moms   

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! — Bilagedel B: Ekonomi
Fritzes, Ekonomi, Övrigt
69 sid, 2002, Pris: 158 SEK exkl. moms   

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! — Bilagedel C: Arbetsliv
Fritzes, Övrigt
81 sid, 2002, Pris: 158 SEK exkl. moms   

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! — Bilagedel D: Tillgänglighet och boende
Fritzes, Övrigt
131 sid, 2002, Pris: 182 SEK exkl. moms   

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! — Livslopp i förändring
Fritzes, Övrigt
418 sid, 2002, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2002:27 Mål i mun — Förslag till handlingsprogram för det svenska språket
Fritzes, Övrigt
593 sid, 2002, Pris: 303 SEK exkl. moms   

SOU 2002:27 Mål i mun - bilaga — Förslag till handlingsprogram för det svenska språket
Fritzes, Övrigt
135 sid, 2002, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2002:26 Frigivning från livstidsstraff
Fritzes, Straffrätt
228 sid, 2002, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2002:23 Tillsyn över vägtrafiksäkerheten — en vägtrafikinspektion
Fritzes, Offentlig rätt
41 sid, 2002, Pris: 87 SEK exkl. moms   

SOU 2002:22 Arbetstiden - internationell jämförelse av arbetstid
Fritzes, Arbetsrätt
62 sid, 2002, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | Nästa
Sida 95 av 109

  © 2017 Jure AB