SOU 2003:31 En hållbar framtid i sikte - 9138219808 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:31 En hållbar framtid i sikte
   
 
Titel:SOU 2003:31 En hållbar framtid i sikte
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2003
Omfång:117 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219808
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationalkommittén för Agenda 21 Habitat
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:31
Ämnesord:Övrigt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Sedan Riokonferensen har över 70 procent av landets kommuner antagit en plan eller ett program för Agenda 21 i fullmäktige. Här föreslås åtgärder för att tillföra ny energi i det fortsatta arbetet så att antagna program och planer också förs fram till genomförande. Exempel:
– Ett nationellt forum för Agenda 21 och Habitat.
– Särskilda resurser till intressanta lokala pilot- och utvecklingsprojekt.
– Strategier för en samlad svensk stadspolitik med hållbar stadsutveckling och trafikplanering.
 
  © 2017 Jure AB