SOU 2003:25 Verkställighet vid oklar identitet m.m. - 9138219646 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:25 Verkställighet vid oklar identitet m.m.
   
 
Titel:SOU 2003:25 Verkställighet vid oklar identitet m.m.
Anmärkning:Se regeringens skrivelse 2003/04:53, prop. 2003/04:50, prop. 2003/04:59 och prop. 2004/05:170.
Utgivningsår:2003
Omfång:302 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219646
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av regler och praxis vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:25
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Detta är en analys av det aktuella läget kring de problem som rör verkställighet av beslut om avvisning och utvisning, samt problemen kring dokumentlöshet.
 
  © 2017 Jure AB