SOU 2003:17 Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? - 9138219549 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:17 Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?
– En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet
   
 
Titel:SOU 2003:17 Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? – En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet
Anmärkning:Rapport av Annette Tegnemo.
Utgivningsår:2003
Omfång:247 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219549
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Integrationspolitiska maktutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:17
Ämnesord:Övrigt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

En jämförelse görs av de svårigheter som invandrare och infödda företagare mött under pågående verksamhet. Enligt resultaten finns det inte några betydande skillnader mellan de båda grupperna av näringsidkare i dessa avseenden. Undersökningen baserar sig på en djupgående analys av 200 konkursakter från 1990-talet. Såväl konkursernas orsaker som de åtgärder som vidtogs när företaget råkat i ekonomisk kris analyseras.
 
  © 2017 Jure AB