SOU 2003:28 Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier - 9138219727 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:28 Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier
   
 
Titel:SOU 2003:28 Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier
Utgivningsår:2003
Omfång:202 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219727
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Studiehjälpsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår höjd barnbidragsålder till 18 år och ett nytt ungdomsstudiestöd mellan 18-20 år. Beloppet skall motsvara barnbidraget och lämnas för 12 månader om året. Studerande i gymnasiesärskolan och vid särskilt ungdomshem får samma rätt till ungdomsstudiestöd som andra studerande på gymnasienivå. Kommunerna får ansvaret för inackorderingsstöd och stöd till dagliga resor oberoende av om motsvarande utbildning finns i hemkommunen eller inte. Extra tillägg blir kvar som ett utbildningspolitiskt stöd och byter namn till extra studiebidrag.
 
  © 2017 Jure AB