SOU 2003:34 Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst - 9138219867 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:34 Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst
– Integritet - Effektivitet
   
 
Titel:SOU 2003:34 Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst – Integritet - Effektivitet
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:46.
Utgivningsår:2003
Omfång:255 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219867
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Underrättelsedatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås ny lagstiftning om behandling av uppgifter i datorsystem som används i Försvarsmaktens underrättelseverksamhet och den militära säkerhetstjänsten samt i Försvarets radioanstalts underrättelseverksamhet. Det skall vara tillåtet för försvaret att digitalt bearbeta text, ljud och bild inom underrättelseverksamheten eller den militära säkerhetstjänsten. Informationsutbyte med utländska myndigheter skall möjliggöras. Försvarets underrättelsenämnd får i uppdrag att särskilt granska den behandling av personuppgifter som sker i de aktuella verksamheterna. En särskild bestämmelse införs i sekretesslagen med skydd för uppgifter i den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
 
  © 2017 Jure AB