SOU 2003:22 Framtida finansiell tillsyn - 913821959X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:22 Framtida finansiell tillsyn
   
 
Titel:SOU 2003:22 Framtida finansiell tillsyn
Utgivningsår:2003
Omfång:164 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821959X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Finansinspektionens roll och resurser
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:22
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt , Ekonomi

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås en renodling av Finansinspektionens uppgifter i förhållande till andra aktörer på området finansiell tillsyn. Här finns dels andra myndigheter (t.ex. Bokföringsnämnden och Ekobrottsmyndigheten), dels privata aktörer som ägnar sig åt självreglering (t.ex. Näringslivets Börskommitté, Aktiemarknadsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR). Ett förslag är t.ex. att Ekobrottsmyndigheten skall ta över hela ansvaret för insiderfrågorna. Bakgrunden till förslagen är främst de nya EU-direktiv och andra regelverk som troligen kommer att börja gälla under de närmaste åren.
 
  © 2017 Jure AB