Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 93 av 108

SOU 2002:78 Arkiv för alla - nu och i framtiden
Fritzes, Övrigt
234 sid, 2002, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2002:77 Sametingets roll i det svenska folkstyret
Fritzes, Offentlig rätt
269 sid, 2002, Pris: 210 SEK exkl. moms   

SOU 2002:75 Utrota svälten — Livsmedelssäkerhet, ett nationellt och globalt ansvar
Fritzes, Övrigt
104 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv - Del 1
Fritzes, Skatterätt
737 sid, 2002, Pris: 447 SEK exkl. moms   

SOU 2002:73 Förbättrad statistik om hushållens inkomster
Fritzes, Ekonomi
204 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

SOU 2002:72 Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för utländska trafikanter
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
153 sid, 2002, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer
Fritzes, Straffrätt
132 sid, 2002, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2002:70 Polisverksamhet i förändring
Fritzes, Offentlig rätt
391 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2002:69 Människosmuggling och offer för människohandel
Fritzes, Offentlig rätt
325 sid, 2002, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2002:67 Industrisamhällets kulturarv
Fritzes, Övrigt
311 sid, 2002, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2002:65 En vägtrafikinspektion
Fritzes, Övrigt
63 sid, 2002, Pris: 110 SEK exkl. moms   

SOU 2002:64 Vissa vägtrafikskattefrågor
Fritzes, Skatterätt
297 sid, 2002, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2002:63 Kärnavfall — forskning och teknikutveckling
Fritzes, Miljörätt
124 sid, 2002, Pris: 132 SEK exkl. moms   

SOU 2002:62 Kunskapsläge sjukförsäkringen
Fritzes, Övrigt
185 sid, 2002, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2002:61 Framtidens nämndemän
Fritzes, Processrätt
242 sid, 2002, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2002:60 Lag om elektronisk kommunikation
Fritzes, IT-rätt, Offentlig rätt
893 sid, 2002, Pris: 408 SEK exkl. moms   

SOU 2002:59 Omställningsavtal — Ett aktivare stöd till uppsagda
Fritzes, Arbetsrätt
342 sid, 2002, Pris: 242 SEK exkl. moms   

SOU 2002:58 Tid — för arbete och ledighet
Fritzes, Arbetsrätt
409 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2002:57 Ny organisation för Patent- och registreringsverket
Fritzes, Övrigt
117 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2002:56 Investeringsfonder — Förslag till ny lag
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
701 sid, 2002, Pris: 361 SEK exkl. moms   

SOU 2002:55 IT-stomnät till vissa kommuner
Fritzes, Övrigt
94 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 93 av 108

  © 2017 Jure AB