Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 92 av 108

SOU 2002:93 Övervakningen av "SKP-komplexet"
Fritzes, Statsvetenskap och politik
270 sid, 2002, Pris: 318 SEK exkl. moms   

SOU 2002:92 Det grå brödraskapet — en berättelse om IB
Fritzes, Statsvetenskap och politik
516 sid, 2002, Pris: 424 SEK exkl. moms   

SOU 2002:86 Etisk prövning av djurförsök
Fritzes, Övrigt
306 sid, 2002, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2002:85 Ett internationellt kommunalförbund — Bilagor till Gränskommunutredningens betänkande SOU 2002:84
Fritzes, Offentlig rätt, Internationell rätt
84 sid, 2002, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2002:84 Ett internationellt kommunalförbund
Fritzes, Offentlig rätt, Internationell rätt
158 sid, 2002, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
Fritzes, IT-rätt
125 sid, 2002, Pris: 176 SEK exkl. moms   

SOU 2002:82 EU - demokratiskt och effektivt? — Två expertrapporter till EU2004-kommittén
Fritzes, EU-rätt
88 sid, 2002, Pris: 148 SEK exkl. moms   

SOU 2002:81 Riksdagens roll i EU — Två expertrapporter till EU2004-kommittén
Fritzes, Övrigt
88 sid, 2002, Pris: 148 SEK exkl. moms   

SOU 2002:80 Koncentrerad arbetsskadehandläggning — för likformighet och rättvisa
Fritzes, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
207 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

SOU 2002:79 Svenska unescorådet i framtiden — en översyn
Fritzes, Övrigt
95 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2002:78 Arkiv för alla - nu och i framtiden
Fritzes, Övrigt
234 sid, 2002, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2002:77 Sametingets roll i det svenska folkstyret
Fritzes, Offentlig rätt
269 sid, 2002, Pris: 210 SEK exkl. moms   

SOU 2002:75 Utrota svälten — Livsmedelssäkerhet, ett nationellt och globalt ansvar
Fritzes, Övrigt
104 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv - Del 1
Fritzes, Skatterätt
737 sid, 2002, Pris: 447 SEK exkl. moms   

SOU 2002:73 Förbättrad statistik om hushållens inkomster
Fritzes, Ekonomi
204 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

SOU 2002:72 Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för utländska trafikanter
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
153 sid, 2002, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer
Fritzes, Straffrätt
132 sid, 2002, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2002:70 Polisverksamhet i förändring
Fritzes, Offentlig rätt
391 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 92 av 108

  © 2017 Jure AB