SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel A Etik - 9138219433 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel A Etik
   
 
Titel:SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel A Etik
Anmärkning:Se även slutbetänkandet jämte kortversion av slutbetänkandet (68 sidor). Se även övriga bilagedelar B-D. Se även SOU 2002:29 samt Ds 2002:10.
Utgivningsår:2003
Omfång:119 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219433
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:91
Ämnesord:Övrigt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Här diskuteras etiska värden och normer med tonvikt på politiska frågor om vård och omsorg för äldre. Det handlar även om människans värde och väl - vad det mänskliga livets grundvärde kräver och vad människans väl och ett gott liv innebär.
 
  © 2017 Jure AB