SOU 2003:87 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten - 9138219301 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:87 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten
   
 
Titel:SOU 2003:87 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten
Anmärkning:Slutbetänkande. Se tidigare betänkande SOU 2003:4.
Utgivningsår:2003
Omfång:293 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219301
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Färdtjänstutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås generösare regler när det gäller ledsagare och medresenärer under färdtjänstresor samt vid bedömningen av hur många resor man får göra. Barn och ungdomars behov skall bedömas särskilt generöst enligt artikel 3 i Barnkonventionen. Vidare tas upp förslag om tillsyn, sektorsansvar och undantag från upphandlingsskyldighet. Slutligen föreslås en särskild lag för behandlingen av (ofta mycket känsliga) personuppgifter i samband med färdtjänst.
 
  © 2017 Jure AB