SOU 2003:90 Innovativa processer - 9138219395 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:90 Innovativa processer
   
 
Titel:SOU 2003:90 Innovativa processer
Anmärkning:Av Janerik Gidlund och Per Frankelius.
Utgivningsår:2003
Omfång:353 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219395
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om innovativa processer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:90
Ämnesord:Övrigt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

I betänkandet presenteras bl.a. flera fallstudier av innovativa processer, liksom en breddstudie av offentliga verksamheter och tillväxtföretag. Några välkända exempel är Dalhalla, Grythyttan och Kolmårdens djurpark. Fem förslag ges på hur de innovativa processerna i samhället kan stimuleras:
1. Medborgarvärdesprogram för skola, vård, omsorg och infrastruktur med gemensam statlig och kommunal finansiering.
2. En erfarenhetsbank som skall bidra till att kommuner och landsting i högre grad tillämpar de allra bästa arbetssätten (s.k. BAT-metoder; Best Available Practice).
3. Nya kompetenscentra i regionerna och två nya grundforskningscentra med forskarskolor för kommundoktorander.
4. En tredje meritportfölj (vid sidan av de vetenskapliga och pedagogiska portföljerna) skapas för att uppvärdera samverkan som meriterande faktor inom högskolevärlden.
5. Innovative Sweden Agency bildas med uppdraget att rekrytera handplockade utländska företag inom framtidsbranscher för etablering i svenska kommuner.
 
  © 2017 Jure AB