SOU 2003:98 Aktiebolag med begränsad vinstutdelning - 9138220067 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:98 Aktiebolag med begränsad vinstutdelning
   
 
Titel:SOU 2003:98 Aktiebolag med begränsad vinstutdelning
Utgivningsår:2003
Omfång:173 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220067
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:98
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att det införs ett nytt kapitel i aktiebolagslagen med bestämmelser om en ny bolagsform - icke-vinstutdelande aktiebolag respektive aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Dessa bolag skall efter sin firma ange beteckningarna (ivu) respektive (bvu) för att vara lätt igenkännbara. För aktiebolag med begränsad vinstutdelning skall viss del av bolagets överskott kunna delas ut till aktieägarna beroende på hur mycket kapital de bidragit med. Den nya aktiebolagsformen skall i så liten utsträckning som möjligt avvika från vad som gäller för andra aktiebolag.
 
  © 2017 Jure AB