SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel B Arbetsliv och samhälle - 9138219441 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel B Arbetsliv och samhälle
   
 
Titel:SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel B Arbetsliv och samhälle
Anmärkning:Se även slutbetänkandet jämte kortversion av slutbetänkandet (68 sidor). Se även övriga bilagedelar A och C-D. Se även SOU 2002:29 samt Ds 2002:10.
Utgivningsår:2003
Omfång:385 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219441
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:91
Ämnesord:Övrigt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Innehåller följande bidrag:
1. Olika sätt att belysa omfattningen av de äldres deltagande i arbetslivet av Ingemar Svensson, Riksförsäkringsverket
2. Seniopolitiska initiativ i Danmark, Finland och Norge
3. Möjliga metoder för skattestimulanser för äldres fortsatta förvärvsarbete av professor Sven-Olof Lodin
4. Deltidspension - ett sätt att höja antalet arbetade timmar i ekonomin? av professor Eskil Wadensjö
5. Kollektivavtalade tjänstepensioner som incitament för högre arbetskraftsdeltagande
6. Teknik för hela livet - äldres behov, teknikers och marknaders utveckling av Brita Östlund m.fl.
Innehåller dessutom bl.a. en sammanställning av remissvar på Riv ålderstrappan (SOU 2002:29).
 
  © 2017 Jure AB