SOU 2003:93 Internrevision i staten - 9138219484 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:93 Internrevision i staten
– förslag till en förstärkt internrevision
   
 
Titel:SOU 2003:93 Internrevision i staten – förslag till en förstärkt internrevision
Utgivningsår:2003
Omfång:164 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219484
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Internrevisionsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:93
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att en särskild internrevisionsmyndighet inrättas under regeringen. Myndigheten skall bl.a. svara för kvalitetssäkring samt metod- och kompetensutveckling. Vidare skall myndigheten tillgodose regeringens behov av internrevisionell granskning. Förslag ges även till en ny förordning om internrevision. En samlad översyn bör göras av urvalskriterier för tillämpning av förordningen om internrevision och andra faktorer som påverkar styrning och kontroll i staten.
 
  © 2017 Jure AB