SOU 2003:95 ArbetsKraft - 9138220008 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:95 ArbetsKraft
   
 
Titel:SOU 2003:95 ArbetsKraft
Utgivningsår:2003
Omfång:277 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220008
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Lönebidragsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:95
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Bland förslagen kan nämnas:
– Lättare för enskilda arbetssökande att få de arbetsmarknadspolitiska insatser de behöver.
– Lönebidrag i högst fyra år, men s.k. särskilt lönebidrag skall kunna förlängas vid behov.
– Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare avvecklas och ersätts av en trygghetsanställning. Denna skall vara öppen även för privata arbetsgivare.
– En helt ny form av skyddat arbete (utvecklingsanställning) för dem som behöver särskilt mycket stöd.
 
  © 2017 Jure AB