SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel D Service i hemmet - 9138219468 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel D Service i hemmet
   
 
Titel:SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel D Service i hemmet
Anmärkning:Se även slutbetänkandet jämte kortversion av slutbetänkandet (68 sidor). Se även övriga bilagedelar A-C. Se även SOU 2002:29 samt Ds 2002:10.
Utgivningsår:2003
Omfång:179 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219468
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:91
Ämnesord:Övrigt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Här behandlas hemtjänsten enligt socialtjänstlagen sådan den praktiseras i dag och med en historisk återblick under perioden åren 1980-2002. Vidare redovisas ett antal utvecklingsarbeten när det gäller boservice och tas även upp de juridiska förutsättningarna med utgångspunkt i kommunallagen, socialtjänstlagen, mervärdesskattelagen och lagen om offentlig upphandling.
 
  © 2017 Jure AB