SOU 2003:89 EG-rätten och mottagandet av asylsökande - 9138219352 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:89 EG-rätten och mottagandet av asylsökande
   
 
Titel:SOU 2003:89 EG-rätten och mottagandet av asylsökande
Anmärkning:Se prop. 2004/05:136 samt prop. 2007/08:105.
Utgivningsår:2003
Omfång:259 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219352
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om mottagandevillkor för asylsökande
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:89
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Enligt kommittédirektivet (Dir. 2003:11) skall utredaren ta ställning till hur EU-rådets direktiv om miniminormer för mottagandevillkor av asylsökande (KOM 181/2001) skall genomföras i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB