SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel C Vård och omsorg - 913821945X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel C Vård och omsorg
   
 
Titel:SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - Bilagedel C Vård och omsorg
Anmärkning:Se även slutbetänkandet jämte kortversion av slutbetänkandet (68 sidor). Se även övriga bilagedelar A-B och D. Se även SOU 2002:29 samt Ds 2002:10.
Utgivningsår:2003
Omfång:544 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821945X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:91
Ämnesord:Övrigt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

Redovisning av ett antal hearingar om framtidens vård och omsorg om äldre i januari och februari 2003 med kompletteringar av faktaunderlaget med individbaserad statistik. Innehåller också fyra scenarier inför framtiden samt följande expertbidrag:
– Sociala insatser för äldre människor enligt lagstiftningen - från fattigvård till socialtjänst av f.d. chefsjurist Gunnar Fahlberg
- Komplexa problem och vårdbehov hos äldre av överläkare och med.dr Gunnar Akner
– Framtidens anhörigomsorg - sammanfattning av ett underlag från Socialstyrelsen
 
  © 2017 Jure AB